Triborgh gebiedsontwikkeling

Kempenaarplaats 14

5017 DX Tilburg

info@aandewaterkant.nl

013-577 25 40

Het gevoel van thuiskomen

Wonen. Een werkwoord waar niet iedereen dagelijks bij stilstaat. Het hoort er gewoon bij. Bij Triborgh zijn wij daar wél dagelijks mee bezig. In de ruimste zin van het woord. Het huis zelf is daarbij ‘slechts’ een onderdeel. Een voorwaarde om te kunnen wonen.

Wonen gaat veel meer over thuiskomen. Een gebied, wijk, buurt, straat of huis zijn geen op zichzelf staande onderdelen. Het geheel vormt meer en vraagt om visie, creativiteit en respect voor de omgeving. Dat zit in onze genen.